Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Bc. Zlatica BALÁŽOVÁ
z.balazova@zspusteulany.sk
 
 
Nikola Baričiaková NB
 
 
Nikola BARIČIAKOVÁ
nika.bariciakova@post.sk
 
 
Barbora Bednáriková BB Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Renáta Bohunická BR Triedna učiteľka: 4.tr
 
 
Kristínka Bokorová BK
 
 
Ondrej Borek BO
 
 
Mgr. Ondrej BOREK
riaditel@zspusteulany.sk
 
 
Terézia Boreková BT
 
 
Mária FISCHEROVÁ
 
 
Drahomír Géc
 
 
Zuzana Guldanová GZ Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Mgr. Zuzana GULDANOVÁ
z.guldanova@zspusteulany.sk
 
 
Ľubomíra HADVIGOVÁ
 
 
Enika Hakszerová HE Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Enika HAKSZEROVÁ
e.hakszerova@zspusteulany.sk
 
 
Michaela Hanáková HM Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Mgr. Michaela HANÁKOVÁ
m.hanakova@zspusteulany.sk
 
 
Rozália Chrenková
 
 
Marta Janeková MJ
 
 
Marta JANEKOVÁ Jan
m.janekova@zspusteulany.sk
 
 
Ivetka Karnišová KI Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Mgr. Iveta KARNIŠOVÁ
i.karnisova@zspusteulany.sk
 
 
Denisa KILIKOVÁ
 
 
Pavel Kollár KP
 
 
Mgr. Pavel KOLLÁR
p.kollar@zspusteulany.sk
 
 
Katarína KOLLÁROVÁ
 
 
Jozef Kolpák KJ
 
 
Mgr. Jozef KOLPÁK KOLJ
j.kolpak@zspusteulany.sk
 
 
Helena MARKOVÁ
 
 
Peter Michálek MP
 
 
Ing. Peter MICHÁLEK
p.michalek@zspusteulany.sk
 
 
Dagmara MIKOVÁ
 
 
Lenka Nižnanská NL
 
 
Ľuba NOVÁČIKOVÁ
 
 
Beáta NOVÁKOVÁ
 
 
Mária Pešková PM Triedna učiteľka: 8.tr
 
 
Mgr. Mária PEŠKOVÁ
m.peskova@zspusteulany.sk
 
 
Karol Rošták RK Triedny učiteľ: 7.A
 
 
Mgr. Karol ROŠTÁK
k.rostak@zspusteulany.sk
 
 
Marta Roštáková RM Triedna učiteľka: 7.B
 
 
Ing. Marta ROŠTÁKOVÁ
m.rostakova@zspusteulany.sk
 
 
Iveta Sabová SI
 
 
Mgr. Iveta SABOVÁ
i.sabova@zspusteulany.sk
 
 
Mária SLOBODOVÁ
m.slobodova@zspusteulany.sk
 
 
Bronka Strnádelová SB
 
 
Janka Strnádelová SJ Triedna učiteľka: 2.B
 
 
Katarina Šmahelová ŠK Triedna učiteľka: 9.tr
 
 
Mgr. Katarína ŠMAHELOVÁ
k.smahelova@zspusteulany.sk
 
 
Slávka Števková ŠS Triedna učiteľka: 5.B
 
 
Mgr. Slávka ŠTEVKOVÁ ŠTEV
s.stevkova@zspusteulany.sk
 
 
Janka Urbáneková UJ Triedna učiteľka: 1.B
 
 
PaedDr. Janka URBÁNEKOVÁ
j.urbanekova@zspusteulany.sk
 
 
Gabriela Veselovská GV
 
 
Gabriela VESELOVSKÁ
g.veselovska@zspusteulany.sk
 
 
Vierka Vrbovská VV Triedna učiteľka: 6.B
 
 
Mgr. Viera VRBOVSKÁ
v.vrbovska@zspusteulany.sk
 
 
Martina Zigová ZM Triedna učiteľka: 3.B

© aScAgenda 2018.0.1081 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.01.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Hlavná 86, 92528 Pusté Úľany
  • (+12) 34-567-890

Fotogaléria